มากกว่า>>คำแนะนำโพสต์บล็อก Essence
มากกว่า>>ผู้เชี่ยวชาญยอดนิยม

จีชุด

สนาม: ฉินหวงเต่า

บทนำ: ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ร่างพรปว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ส่วนกฎหมายลูก สส และคำสั่งหัวหน้า คสชที่ 53/2560 นัดวินิจฉัย 30 พค วิษณุ ตอบไม่ได้ว่าเลื่อนเลือกตั้งเร็วขึ้นได้หรือไม่ อ้างโรดแมปครอบคลุมเหตุการณ์หลายอย่าง ขณะที่ ปชปซีด พรรคกำนัน พรรคสมคิด แย่งดูดสส เมื่อวันที่ 23 พค61 ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในเรื่องประธาน สนช ได้ส่งความเห็นสมาชิกสนช จำนวน 30 คน ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 263 ว่า พรปว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว มาตรา 91 การขัดขวางไม่ให้ผู้มีสิทธิไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มาตรา 92 การรับเงินหรือประโยชน์สำหรับตนเอง เพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้สมัครใด มาตรา 93 การที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพบัตรลงคะแนน มาตรา 94 เรื่องการแสดงบัตรที่ลงคะแนนแล้วต่อหน้าผู้อื่น มาตรา 95 เรื่องการที่ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง หน่วงเหนี่ยวหรือไม่อำนวยความสะดวกต่อการไปใช้สิทธิการเลือกตั้งของลูกจ้าง และมาตรา 96 เรื่องการที่กรรมการประจำหน่วยจงใจนับบัตรลงคะแนนผิดไปจากความจริง ที่กำหนดให้ในวาระเริ่มแรกของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 269 ซึ่งมีการกำหนดจำนวนกลุ่มผู้สมัคร วิธีการสมัคร และกระบวนการเลือกในบทเฉพาะกาลดังกล่าวได้กำหนดไว้แตกต่างไปจากการได้มาซึ่งวุฒิสภาตามบททั่วไป มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 จึงเสนอความเห็นต่อประธาน สนช เพื่อส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 263 โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนได้ทำความเห็นส่วนตัวเป็นหนังสือ พร้อมแถลงวาจาต่อที่ประชุม และที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ว่า ร่าง พรปว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว มาตรา 91, 92, 93, 94, 95, 96 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาล ใช้บังคับในวาระเริ่มแรกเท่านั้น ทั้งยังเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 จึงไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการอภิปรายในคำร้องที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) ส่งความเห็นของ สนช 27 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 148 วรรค 1 (1) ประกอบมาตรา 263 ว่าร่าง พรปว่าด้วยการเลือกตั้ง สส มาตรา 35 (4) และ (5) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสิทธิการรับราชการของผู้ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา 95 วรรคสามหรือไม่ และมาตรา 92 วรรคหนึ่ง กรณีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและทุพพลภาพในการใช้สิทธิเลือกตั้ง ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา 85 หรือไม่ โดยนัดแถลงด้วยวาจาและลงมติในวันที่ 30 พค ส่วนคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินที่ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคำสั่งหัวหน้า คสชที่ 53/2560 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 25, 26, 27 และ 45 หรือไม่นั้น ศาลได้มีคำสั่งรับคำชี้แจงที่หัวหน้า คสชได้ส่งความเห็นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นหนังสือ รวมถึงคำชี้แจงของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้ส่งหนังสือความเห็นเพิ่มเติมเข้ามาแล้ว โดยนัดอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยต่อในวันที่ 30 พค นพเจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช) กล่าวว่า ขั้นตอนหลังจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจะส่งคำวินิจฉัยมายัง สนช และ พลอประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อได้รับเรียบร้อย นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช จะได้นำร่างกฎหมายลูก สว ส่งให้นายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายต่อไป ส่วนร่างพรปว่าด้วย สสนั้น ส่วนตัวเชื่อว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญ แต่ถ้าศาลตัดสินว่าขัด ก็สามารถแก้เป็นมาตรา ไม่กระทบทั้งฉบับ ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไม่ทราบว่าจะส่งผลให้สามารถจัดการเลือกตั้งได้เร็วกว่าเดือน กพ62 หรือไม่ เพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่รัฐบาลไม่ใช่ผู้กำหนด ผู้สื่อข่าวถามว่า จะสามารถเร่งโรดแมปให้เร็วที่สุดหรือเลื่อนออกไปอย่างช้าสุดได้เท่าไร รองนายกฯ ตอบว่า โรดแมปครอบคลุมเหตุการณ์หลายอย่าง บางเหตุการณ์สามารถเร่งรัดได้ แต่บางเหตุการณ์ไม่สามารถเร่งรัดได้ และคงเข้าใจได้ว่าคือเหตุการณ์อะไร เมื่อถามว่า ขณะนี้ยังกำหนดให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นในเดือน กพ62 ใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ขณะนี้คิดว่าอย่างนั้น นายกฯ ก็พูดอย่างนั้น นายสามารถ แก้วมีชัย ฝ่ายกฎหมายและอดีต สส เชียงราย พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ตรงนี้ก็ไม่เป็นปัญหา สามารถเข้าสู่กระบวนการประกาศใช้ได้ ไม่กระทบต่อการเลื่อนการเลือกตั้ง แต่ฉบับที่อาจจะมีผลต่อการเลื่อนเลือกตั้งคือร่าง พรปสส ที่ศาลจะวินิจฉัยในวันที่ 30 พค ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่พิจารณาฉบับ สส ก่อน เพราะก็รู้อยู่ว่าหากไม่ขัด รธน ก็ต้องรอไปอีก 90 วัน กว่าจะมีผลบังคับใช้ อย่างนี้เท่ากับว่าทำให้เวลาการบังคับใช้ช้าลงไปอีก เขากล่าวว่า หากผลออกมาว่าขัดรัฐธรรมนูญ ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการปรับแก้ ต้องใช้เวลาอีก หากเป็นอย่างนี้ก็อาจจะกระทบต่อการเลือกตั้ง ที่อาจเลื่อนออกไปได้ การที่ศาลวินิจฉัยออกมาว่า พรปสวไม่ขัดรัฐธรรมนูญ น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีต่อการพิจารณาร่าง พรปสส แต่อย่าเพิ่งวางใจ เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ ดังนั้นต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิด มีรายงานข่าวถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งพรรคการเมืองของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตเลขาธิการ กปปส ในฐานะประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนฯ ว่า ล่าสุดได้ส่งเจ้าหน้าที่ประสานไปยัง กกตว่าจะมีการไปจดแจ้งชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย โดยอย่างเร็วที่สุดอาจจะเป็นวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคมนี้ พรรคดังกล่าวจะทาบทามนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ อธิการบดีวิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในรัฐบาล พลอประยุทธ์ จันทร์โอชา และกรรมการคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง รวมถึงเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ เป็นหัวหน้าพรรค และมีคนที่มีชื่อเสียงไปร่วมงานการเมืองอีกหลายคน อาทิ พลตอวสิษฐ เดชกุญชร, นายประสาร มฤคพิทักษ์, นายสุริยะใส กตะศิลา, นายพิเชฏฐ พัฒนโชติ, นายสำราญ รอดเพชร และนสอัญชะลี ไพรีรัก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการดึงตัวอดีต สสพรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมงานกับพรรคการเมืองที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ นอกจากนายเชนและนายธานี สองพี่น้องตระกูลเทือกสุบรรณแล้ว ยังมีอดีต สสนราธิวาส ที่อาจตัดสินใจทิ้งพรรคประชาธิปัตย์ไปสังกัดพรรครวมพลังประชาชาติไทยแล้ว 2 คน คือ นายสุรเชษฐ์ แวอาแซ และนายเจ๊ะอามิง โตะตาหยง ทั้งนี้ มีการตั้งเป้าหมายว่าจะได้ สสในการเลือกตั้งครั้งหน้าประมาณ 25-30 คน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากพรรคประชาธิปัตย์จะประสบปัญหาอดีต สสถูกดูดจากพรรคที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่โดยนายสุเทพแล้ว ยังถูกพรรคใหม่ของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ดึงตัวด้วย โดยล่าสุดมีแนวโน้มว่านายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ อดีต สสกทม จะตัดสินใจไปร่วมงานกับพรรคการเมืองดังกล่าว ร่วมกับนายสกลธี ภัททิยกุล และนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีต สสกทมที่ตัดสินใจทิ้งพรรคไปก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกัน พรรคประชาธิปัตย์ยังเสียอดีต สสกทมไปอีกหนึ่งคน คือนายชื่นชอบ คงอุดม ซึ่งลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค ไปทำงานกับพรรคพลังท้องถิ่นไท ซึ่งเป็นพรรคที่นายชัช เตาปูน บิดาตั้งขึ้น ทำให้พรรคประชาธิปัตย์เสียอดีต สสให้แก่พรรคการเมืองอื่นไม่ต่ำกว่า 8 คนแล้วในขณะนี้...

ตามอู๋

สนาม: ซีอานเน็ต

บทนำ:ORI ลุยตลาดต่างประเทศตั้งเป้า3ปียอดขายแตะ 15 หมื่นล้าน 23 พฤษภาคม พศ 2561 เวลา 15:25 น

ยูฟ่า777 facebook
j0d | <动态当天时间> | อ่าน(619) | แสดงความคิดเห็น(27)
ผบกน4 ออกคำสั่งเด้งด่วน ผกกประเวศเข้ากรุ ฉุนเกิดเหตุปล้น 3 รายซ้อนในท้องที่ แต่กลับไม่รายงานจนถูกผู้ใหญ่ตำหนิ มีรายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บชน) ว่า พลตตธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4 มีคำสั่งที่ 123/2561 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ คำสั่งระบุว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เกิดเหตุคดีปล้นทรัพย์ในเขตรับผิดชอบของ สนประเวศ จำนวน 3 ครั้ง ลักษณะการก่อเหตุต่อเนื่องในเวลาใกล้เคียงกัน กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 ไม่ได้รับรายงานเหตุคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ และเหตุที่ต้องรายงานด่วน ตามแบบที่กำหนด อันเป็นการบกพร่องในการรายงานเหตุไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนด ทำให้ผู้บังคับบัญชาไม่ทราบรายละเอียดของคดีดังกล่าว ทำให้รายงานผู้บังคับบัญชาล่าช้า เป็นเหตุให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงตำหนิมีข้อบกพร่องกองบังคับการตำรวจนครบาล 4 ในเรื่องรายงานเหตุล่าช้า ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการในภาพรวมของกองบังคับการตำรวจนครบาล 4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ จึงให้ พตออลงกรณ์ ศิริสงคราม ผกกสนประเวศ มาปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล 4 (ศปกบก4) มีกำหนด 7 วัน และให้รอง ผกกที่มีอาวุโสตามระเบียบ กตรว่าด้วยการกำหนดลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจในการรักษาราชการแทน พศ2557 ทั้งนี้ ตั้งแต่ 22 พฤษภาคม ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม【อ่านข้อความเต็ม】
cuz | <动态当天时间> | อ่าน(272) | แสดงความคิดเห็น(301)
หมอปิยะสกล สั่งปลัด สธถกด่วนคลัง หลัง รพชุมชนทั่วประเทศแต่งดำขึ้นป้ายค้านระเบียบใหม่ บัญชีกลาง เต้นแจงไม่กระทบจ้างงานทุกหน่วยของ สธ ขณะที่แพทย์ชนบทยังไม่ไว้ใจ บี้ รมตคลังไขก๊อกรับผิดชอบ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ชมรมแพทย์ชนบทและโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ ได้เคลื่อนไหวคัดค้านระเบียบฉบับใหม่ของกระทรวงการคลัง เรื่องการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พศ2561 เมื่อวันที่ 18 พคที่ผ่านมา ซึ่งสั่งห้ามโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ) รวมถึงโรงเรียนแพทย์และหน่วยบริการรัฐทั้งหมด ทำการจ้างและขึ้นเงินเดือนให้กับลูกจ้างจากเงินนอกงบประมาณ หรือหากต้องการจ้าง ต้องขออนุญาตจากกรมบัญชีกลางก่อน ทำให้มีบุคลากรของบางโรงพยาบาลแต่งชุดดำ ติดริบบิ้นดำ และขึ้นป้ายไว้อาลัยต่อระเบียบดังกล่าว อาทิ รพชาติตระการ จพิษณุโลก, รพแปลงยาว จฉะเชิงเทรา, รพชุมแพ จขอนแก่น, รพพนม จสุราษฎร์ธานี, รพโพธิ์ตาก จหนองคาย, รพจะนะ จสงขลา เป็นต้น ศคลินิกเกียรติคุณ นพปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ) ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าว ผ่านระบบวิดีโอคอลกับผู้สื่อข่าวกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างเดินทางไปประชุมเวทีสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 71 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ว่าทราบเรื่องดังกล่าวไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยได้โทรศัพท์ประสานไปยัง รมชการคลังถึง 2 ครั้ง ว่าประกาศดังกล่าวจะกระทบกับ สธมาก จึงมอบหมายให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีและปลัด สธ พร้อมทั้งผู้บริหารเข้าหารือกับกระทรวงการคลัง ดังนั้นขอให้ลูกจ้างพนักงานกระทรวงทั้งหมดอย่างเพิ่งตกใจ ขอให้ใจเย็นๆ จะหาทางช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ รอการหารือก่อน จะไม่ทำอะไรที่กระทบกับประชาชน และจะไม่ทำอะไรที่ส่งผลต่อขวัญกำลังของบุคลากร ซึ่งจะรีบเดินทางกลับไทยให้เร็วที่สุด เพื่อช่วยกันแก้ไข คาดว่าน่าจะถึงไทยประมาณวันศุกร์ที่ 25 พคนี้ ที่กระทรวงการคลัง นพเจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังการหารือกับกระทรวงการคลังว่า ระเบียบดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานของ สธ เนื่องจากที่ผ่านมากระทรวงได้จ้างงานอย่างถูกต้องตามระบบ มีการเสนอข้อมูลต่อกระทรวงการคลัง และได้ปรึกษากรมบัญชีกลางโดยตลอด รวมทั้งได้ทำข้อตกลงกับกระทรวงการคลังมาก่อนหน้านี้แล้ว โดยมีระเบียบว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พศ2561 อยู่ ดังนั้น สธจึงปฏิบัติเหมือนเดิมทุกอย่าง ณ เวลานี้ จึงขอให้บุคลากร สธ รวมทั้งหน่วยบริการต่างๆ สบายใจ และทำงานให้เต็มที่ เพราะไม่ได้กระทบกับกระทรวงแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ภายหลังกระทรวงการคลังออกหนังสือแนบท้ายข้อเท็จจริงดังกล่าว ทาง สธจะส่งส่วนแนบท้ายนี้ไปยังหน่วยบริการในสังกัดทั่วประเทศ เพื่อทำความเข้าใจต่อเรื่องดังกล่าว นพธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า แรงกระเพื่อมครั้งนี้เกิดจากการเผยแพร่ระเบียบดังกล่าวในโซเชียลมีเดียทำให้เกิดการตีความคลาดเคลื่อน แต่จากการหารือกับกรมบัญชีกลาง ได้มีความชัดเจนแล้วว่าไม่มีปัญหา ส่วนไหนที่เคยจ้างงานอยู่แล้วให้ดำเนินการต่อไปได้เหมือนเดิม ไม่ต้องกังวลอะไร ด้าน นสสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ระเบียบดังกล่าวไม่ได้กระทบต่อการว่าจ้างพนักงานหรือลูกจ้างของทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ โดยระเบียบดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1หน่วยงานที่ได้ทำการตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น สธ ซึ่งได้ทำเรื่องขอกำหนดอัตราการจ้างพนักงานและลูกจ้างแบบ 1 ปี จำนวน 7,900 คน และแบบ 4 ปี จำนวน 31,000 คน จึงไม่มีปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น ในส่วนที่ 2 หน่วยงานที่ยังไม่ได้ทำการตกลงกับกระทรวงการคลัง แต่มีการว่าจ้างพนักงานและลูกจ้างไปแล้ว ก็ให้ว่าจ้างพนักงานและลูกจ้างดังกล่าวต่อไปจนสิ้นสุดสัญญา แต่หากจะว่าจ้างในรอบใหม่ ต้องทำเรื่องเสนอข้อตกลงมายังกระทรวงการคลัง โดยให้ทำเรื่องเสนอมาก่อนหมดสัญญาว่าจ้างเพื่อการดำเนินงานต่อเนื่อง ยืนยันว่าระเบียบที่ออกมาไม่ได้มีปัญหาและส่งผลกระทบอะไรเลย แต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ เป็นเพราะการสื่อสารที่ไม่ตรงกันมากกว่า โดยระเบียบที่ออกมาเป็นการจัดระเบียบเท่านั้น ซึ่งต่อไปรัฐบาลจะได้รู้ว่ามีการว่าจ้างพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวของทุกหน่วยงานกี่คน ใช้เงินงบประมาณเท่าไร โดยเฉพาะของ สธ ไม่ได้รับผลกระทบจากระเบียบดังกล่าวเลย เพราะได้ทำข้อตกลงกับกระทรวงการคลังมาตลอด และยังมีระเบียบการใช้เงินบำรุงซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณของตัวเองกำกับดูแลอีกชั้นหนึ่งด้วย อธิบดีกรมบัญชีกลางระบุ ขณะที่ นพสุภัทร ฮาสุวรรณกิจ กรรมการชมรมแพทย์ชนบท และผู้อำนวยการ รพจะนะ จสงขลา กล่าวภายหลังทราบผลการหารือกับกระทรวงการคลังว่า เข้าใจว่าจะไม่มีการปลดป้าย แต่อยู่ที่ดุลยพินิจของแต่ละโรงพยาบาล แต่เท่าที่ฟังแล้วเป็นการชี้แจงที่แถ เพราะกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักควบคุมทั้งประเทศ แม้ สธจะบอกว่ามีระเบียบ แต่ในการจ้างงานต้องแจ้งกระทรวงการคลังอยู่ดี โดยเฉพาะในช่วงสิ้นปีงบประมาณ ประเทศต้องเดินไปสู่การปฏิรูป ไม่ใช่การปฏิรวบอำนาจไว้ในมือตัวเอง ซึ่ง รมวการคลังและทีมงานควรรับผิดชอบด้วยการลาออก ทั้งนี้ เป้าหมายหลักของการขึ้นป้าย ไม่ใช่ต้องการให้ยกเลิกระเบียบเพียงอย่างเดียว เพราะปัญหามันอยู่ที่วิธีคิดที่จะไม่กระจายอำนาจ ซึ่งเป็นสิ่งที่แพทย์ชนบทรับไม่ได้ เพราะหลักการเช่นนี้ปล่อยไม่ได้ ไม่ควรอยู่ในระบบราชการ ดังนั้นการออกมาต่อสู้ไม่ได้ต้องการเพียงแค่ให้ยกเลิกระเบียบ เดี๋ยวยกเลิกไปก็ต้องมีระเบียบใหม่ออกมาอีก เพราะปัญหามันอยู่ที่วิธีคิด【อ่านข้อความเต็ม】
y2u | <动态当天时间> | อ่าน(348) | แสดงความคิดเห็น(401)
หลังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช) หรือสภาพัฒน์ ประกาศตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาส 1/2561 ขยายตัวได้สูงถึง 48% สูงสุดในรอบ 20 ไตรมาส หรือ 5 ปีนั้น ถือเป็นตัวเลขการเติบโตที่โดดเด่นจริงๆ และหลายฝ่ายก็คงตื่นเต้นไปกับตัวเลขการเติบโตดังกล่าวด้วยเช่นกัน โดยปัจจัยหลักๆ ที่สนับสนุนการเติบโตในครั้งนี้ มาจากการขยายตัวเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจโลก และการปรับตัวดีขึ้นของราคาสินค้าในตลาดโลก ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นให้ภาคการส่งออกของไทยขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง【อ่านข้อความเต็ม】
q2t | <动态当天时间> | อ่าน(418) | แสดงความคิดเห็น(65)
ออกอากาศให้ได้ชมไปเพียงไม่กี่ตอนก็ได้กระแสตอบรับที่ดีมากๆ สำหรับละคร ลิขิตรัก The Crown Princess ทางช่อง 3 ของผู้จัดคนเก่ง แอน ทองประสม โดยเรื่องนี้ได้สาวสวยน่ารักอย่าง ญาญ่า-อุรัสยา เสเปอร์บันด์ มาสวมบทบาทเจ้าหญิงแห่งประเทศฮรีสอซ 【อ่านข้อความเต็ม】
zgd | <动态当天时间> | อ่าน(438) | แสดงความคิดเห็น(90)
ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ร่างพรปว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ส่วนกฎหมายลูก สส และคำสั่งหัวหน้า คสชที่ 53/2560 นัดวินิจฉัย 30 พค วิษณุ ตอบไม่ได้ว่าเลื่อนเลือกตั้งเร็วขึ้นได้หรือไม่ อ้างโรดแมปครอบคลุมเหตุการณ์หลายอย่าง ขณะที่ ปชปซีด พรรคกำนัน พรรคสมคิด แย่งดูดสส เมื่อวันที่ 23 พค61 ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในเรื่องประธาน สนช ได้ส่งความเห็นสมาชิกสนช จำนวน 30 คน ที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 263 ว่า พรปว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว มาตรา 91 การขัดขวางไม่ให้ผู้มีสิทธิไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มาตรา 92 การรับเงินหรือประโยชน์สำหรับตนเอง เพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้สมัครใด มาตรา 93 การที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพบัตรลงคะแนน มาตรา 94 เรื่องการแสดงบัตรที่ลงคะแนนแล้วต่อหน้าผู้อื่น มาตรา 95 เรื่องการที่ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง หน่วงเหนี่ยวหรือไม่อำนวยความสะดวกต่อการไปใช้สิทธิการเลือกตั้งของลูกจ้าง และมาตรา 96 เรื่องการที่กรรมการประจำหน่วยจงใจนับบัตรลงคะแนนผิดไปจากความจริง ที่กำหนดให้ในวาระเริ่มแรกของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 269 ซึ่งมีการกำหนดจำนวนกลุ่มผู้สมัคร วิธีการสมัคร และกระบวนการเลือกในบทเฉพาะกาลดังกล่าวได้กำหนดไว้แตกต่างไปจากการได้มาซึ่งวุฒิสภาตามบททั่วไป มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 จึงเสนอความเห็นต่อประธาน สนช เพื่อส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 263 โดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนได้ทำความเห็นส่วนตัวเป็นหนังสือ พร้อมแถลงวาจาต่อที่ประชุม และที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ว่า ร่าง พรปว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว มาตรา 91, 92, 93, 94, 95, 96 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาล ใช้บังคับในวาระเริ่มแรกเท่านั้น ทั้งยังเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 107 จึงไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการอภิปรายในคำร้องที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช) ส่งความเห็นของ สนช 27 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 148 วรรค 1 (1) ประกอบมาตรา 263 ว่าร่าง พรปว่าด้วยการเลือกตั้ง สส มาตรา 35 (4) และ (5) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตัดสิทธิการรับราชการของผู้ไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา 95 วรรคสามหรือไม่ และมาตรา 92 วรรคหนึ่ง กรณีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการและทุพพลภาพในการใช้สิทธิเลือกตั้ง ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมาตรา 85 หรือไม่ โดยนัดแถลงด้วยวาจาและลงมติในวันที่ 30 พค ส่วนคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินที่ขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยคำสั่งหัวหน้า คสชที่ 53/2560 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 25, 26, 27 และ 45 หรือไม่นั้น ศาลได้มีคำสั่งรับคำชี้แจงที่หัวหน้า คสชได้ส่งความเห็นและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นหนังสือ รวมถึงคำชี้แจงของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้ส่งหนังสือความเห็นเพิ่มเติมเข้ามาแล้ว โดยนัดอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยต่อในวันที่ 30 พค นพเจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช) กล่าวว่า ขั้นตอนหลังจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญจะส่งคำวินิจฉัยมายัง สนช และ พลอประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อได้รับเรียบร้อย นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช จะได้นำร่างกฎหมายลูก สว ส่งให้นายกรัฐมนตรี เพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายต่อไป ส่วนร่างพรปว่าด้วย สสนั้น ส่วนตัวเชื่อว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญ แต่ถ้าศาลตัดสินว่าขัด ก็สามารถแก้เป็นมาตรา ไม่กระทบทั้งฉบับ ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไม่ทราบว่าจะส่งผลให้สามารถจัดการเลือกตั้งได้เร็วกว่าเดือน กพ62 หรือไม่ เพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่รัฐบาลไม่ใช่ผู้กำหนด ผู้สื่อข่าวถามว่า จะสามารถเร่งโรดแมปให้เร็วที่สุดหรือเลื่อนออกไปอย่างช้าสุดได้เท่าไร รองนายกฯ ตอบว่า โรดแมปครอบคลุมเหตุการณ์หลายอย่าง บางเหตุการณ์สามารถเร่งรัดได้ แต่บางเหตุการณ์ไม่สามารถเร่งรัดได้ และคงเข้าใจได้ว่าคือเหตุการณ์อะไร เมื่อถามว่า ขณะนี้ยังกำหนดให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นในเดือน กพ62 ใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ขณะนี้คิดว่าอย่างนั้น นายกฯ ก็พูดอย่างนั้น นายสามารถ แก้วมีชัย ฝ่ายกฎหมายและอดีต สส เชียงราย พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ตรงนี้ก็ไม่เป็นปัญหา สามารถเข้าสู่กระบวนการประกาศใช้ได้ ไม่กระทบต่อการเลื่อนการเลือกตั้ง แต่ฉบับที่อาจจะมีผลต่อการเลื่อนเลือกตั้งคือร่าง พรปสส ที่ศาลจะวินิจฉัยในวันที่ 30 พค ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่พิจารณาฉบับ สส ก่อน เพราะก็รู้อยู่ว่าหากไม่ขัด รธน ก็ต้องรอไปอีก 90 วัน กว่าจะมีผลบังคับใช้ อย่างนี้เท่ากับว่าทำให้เวลาการบังคับใช้ช้าลงไปอีก เขากล่าวว่า หากผลออกมาว่าขัดรัฐธรรมนูญ ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการปรับแก้ ต้องใช้เวลาอีก หากเป็นอย่างนี้ก็อาจจะกระทบต่อการเลือกตั้ง ที่อาจเลื่อนออกไปได้ การที่ศาลวินิจฉัยออกมาว่า พรปสวไม่ขัดรัฐธรรมนูญ น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีต่อการพิจารณาร่าง พรปสส แต่อย่าเพิ่งวางใจ เพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ ดังนั้นต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิด มีรายงานข่าวถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งพรรคการเมืองของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตเลขาธิการ กปปส ในฐานะประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนฯ ว่า ล่าสุดได้ส่งเจ้าหน้าที่ประสานไปยัง กกตว่าจะมีการไปจดแจ้งชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย โดยอย่างเร็วที่สุดอาจจะเป็นวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคมนี้ พรรคดังกล่าวจะทาบทามนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ อธิการบดีวิทยาลัยบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ปัจจุบันเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในรัฐบาล พลอประยุทธ์ จันทร์โอชา และกรรมการคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง รวมถึงเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาพรรคการเมืองเพื่อการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ เป็นหัวหน้าพรรค และมีคนที่มีชื่อเสียงไปร่วมงานการเมืองอีกหลายคน อาทิ พลตอวสิษฐ เดชกุญชร, นายประสาร มฤคพิทักษ์, นายสุริยะใส กตะศิลา, นายพิเชฏฐ พัฒนโชติ, นายสำราญ รอดเพชร และนสอัญชะลี ไพรีรัก เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการดึงตัวอดีต สสพรรคประชาธิปัตย์ไปร่วมงานกับพรรคการเมืองที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ นอกจากนายเชนและนายธานี สองพี่น้องตระกูลเทือกสุบรรณแล้ว ยังมีอดีต สสนราธิวาส ที่อาจตัดสินใจทิ้งพรรคประชาธิปัตย์ไปสังกัดพรรครวมพลังประชาชาติไทยแล้ว 2 คน คือ นายสุรเชษฐ์ แวอาแซ และนายเจ๊ะอามิง โตะตาหยง ทั้งนี้ มีการตั้งเป้าหมายว่าจะได้ สสในการเลือกตั้งครั้งหน้าประมาณ 25-30 คน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากพรรคประชาธิปัตย์จะประสบปัญหาอดีต สสถูกดูดจากพรรคที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่โดยนายสุเทพแล้ว ยังถูกพรรคใหม่ของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ดึงตัวด้วย โดยล่าสุดมีแนวโน้มว่านายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ อดีต สสกทม จะตัดสินใจไปร่วมงานกับพรรคการเมืองดังกล่าว ร่วมกับนายสกลธี ภัททิยกุล และนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ อดีต สสกทมที่ตัดสินใจทิ้งพรรคไปก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกัน พรรคประชาธิปัตย์ยังเสียอดีต สสกทมไปอีกหนึ่งคน คือนายชื่นชอบ คงอุดม ซึ่งลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค ไปทำงานกับพรรคพลังท้องถิ่นไท ซึ่งเป็นพรรคที่นายชัช เตาปูน บิดาตั้งขึ้น ทำให้พรรคประชาธิปัตย์เสียอดีต สสให้แก่พรรคการเมืองอื่นไม่ต่ำกว่า 8 คนแล้วในขณะนี้【อ่านข้อความเต็ม】
2wr | 2021-04-05 | อ่าน(844) | แสดงความคิดเห็น(945)
พรรคพลังธรรมใหม่ขอเรียกร้องนายกรัฐมนตรี สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแก้ไขปัญหาต่างๆนี้โดยเร็วให้ได้ภายในเวลา 2 เดือน ถ้าพ้น 2 เดือนยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ เสนอให้นายกรัฐมนตรีเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานใหม่ เลือกคนที่จะกล้าเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนจริงมาแก้ไขปัญหานี้แทน นพระวี กล่าว【อ่านข้อความเต็ม】
3xo | 2021-04-05 | อ่าน(987) | แสดงความคิดเห็น(936)
หมดเรื่อง ม็อบ เรื่อง คนอยากเลือกตั้ง ไปเรียบโร้ยย์ย์ย์แล้วคราวนี้ก็คงเหลือๆ แต่เรื่องของ คนกำลังเตรียมเลือกตั้ง นั่นแหละ ที่น่าจะปวดหัวยิ่งกว่า เรียกว่าต่อให้ระดมตำรวจมากันเป็นหมื่นๆ ให้ท่านรองฯ ศรีวราห์ วางแผนรับมือเป็นเดือนๆ แต่โอกาสที่จะ เอาอยู่ แบบการรับมือพวกเด็กๆ นั้น น่าจะลำบากกว่ากันประมาณ 10 เท่า 20 เท่า เป็นอย่างน้อย【อ่านข้อความเต็ม】
dn3 | 2021-04-05 | อ่าน(314) | แสดงความคิดเห็น(322)
พลออจอม ให้สัมภาษณ์ว่าพิธีครบรอบ 40 ปีการบรรจุเข้าประจำการเครื่องบิน F-5 E/Fถือเป็นพิธีเรียบง่าย แต่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ถ้านับตั้งแต่เครื่องF-5 A/B จะถือว่าได้ใช้งานมากว่า 58 ปีแล้ว แต่โครงการปรับปรุงเครื่อง F5 E/F เป็นการยกระดับขีดความสามารถให้เทียบเท่ากับเครื่องบินรบในเจนเนอเรชั่นที่ 45 เช่นเดียวกับ กริฟเพ้น และ F-16 เพื่อปฏิบัติการร่วมกันได้ โดยดำเนินการ 2 ระยะใช้เวลา 5 ปี ซึ่งการปรับปรุงเครื่องที่3เป็นต้นไป เป็นการดำเนินงานของช่างไทย ต่อเนื่องจากช่างของบริษัท Elbis systems ltdประเทศอิสราเอลที่ดำเนินการใน 2 เครื่องแรก ขณะนี้ F-5ซุปเปอร์ไทกริส ได้ปรับปรุงให้มีศักยภาพสูงกว่าที่มีประจำการในประเทศบราซิล และชิลี อีกทั้งติดตั้งระบบเรดาร์และเครือข่ายทางยุทธวิธี รวมถึงจรวด iris-t ที่วิถีการยิงที่ทรงประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับที่กริฟเพ้นท์มีอยู่ด้วย【อ่านข้อความเต็ม】
hjw | 2021-04-05 | อ่าน(44) | แสดงความคิดเห็น(567)
ผมในฐานะอดีตนักการเมืองขอเป็นกำลังใจให้พวกท่านทุกผู้ และต้องขอโทษด้วยความละอายใจที่มิได้ออกไปร่วมกับขบวนการ ของพวกท่าน ไม่ใช่ว่าพวกเราขลาดกลัว หรือยอมจำนน เพียงแต่พวกเราตระหนักดีว่า เมื่อใดที่พวกเราก้าวออกไปเคียงข้างท่านความแปดเปื้อนจะถูกป้ายสีทำลายความบริสุทธิ์และสุจริตใจพวกท่าน ทั้งจะกลายเป็นจำเลยสังคมร่วมกันทันที ผมขอยืนยันอีกครั้ง ว่าผมสนับสนุนและเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งต่อการกระทำของพวกท่าน เพราะ นี่คือการใช้สิทธิ เสรีภาพขั้นพื้นฐาน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และนี่คือสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการแสดงออกของประชาชน ที่ไม่ได้กระทบต่อความมั่นคงของรัฐแต่ประการใด และนี่ คือการสนับสนุนเจตนารมณ์และรักษาความน่าเชื่อถือให้กับท่านนายกรัฐมนตรี ที่ให้ไว้กับผู้นำระดับโลกในโอกาสต่างๆ ในฐานะผู้นำของประเทศไทย【อ่านข้อความเต็ม】
t1s | 2021-04-04 | อ่าน(871) | แสดงความคิดเห็น(62)
ผบกน4 ออกคำสั่งเด้งด่วน ผกกประเวศเข้ากรุ ฉุนเกิดเหตุปล้น 3 รายซ้อนในท้องที่ แต่กลับไม่รายงานจนถูกผู้ใหญ่ตำหนิ มีรายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บชน) ว่า พลตตธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4 มีคำสั่งที่ 123/2561 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ คำสั่งระบุว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เกิดเหตุคดีปล้นทรัพย์ในเขตรับผิดชอบของ สนประเวศ จำนวน 3 ครั้ง ลักษณะการก่อเหตุต่อเนื่องในเวลาใกล้เคียงกัน กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 ไม่ได้รับรายงานเหตุคดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ และเหตุที่ต้องรายงานด่วน ตามแบบที่กำหนด อันเป็นการบกพร่องในการรายงานเหตุไม่เป็นไปตามระเบียบกำหนด ทำให้ผู้บังคับบัญชาไม่ทราบรายละเอียดของคดีดังกล่าว ทำให้รายงานผู้บังคับบัญชาล่าช้า เป็นเหตุให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงตำหนิมีข้อบกพร่องกองบังคับการตำรวจนครบาล 4 ในเรื่องรายงานเหตุล่าช้า ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการในภาพรวมของกองบังคับการตำรวจนครบาล 4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ จึงให้ พตออลงกรณ์ ศิริสงคราม ผกกสนประเวศ มาปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล 4 (ศปกบก4) มีกำหนด 7 วัน และให้รอง ผกกที่มีอาวุโสตามระเบียบ กตรว่าด้วยการกำหนดลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจในการรักษาราชการแทน พศ2557 ทั้งนี้ ตั้งแต่ 22 พฤษภาคม ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม【อ่านข้อความเต็ม】
hgo | 2021-04-04 | อ่าน(91) | แสดงความคิดเห็น(686)
ออกอากาศให้ได้ชมไปเพียงไม่กี่ตอนก็ได้กระแสตอบรับที่ดีมากๆ สำหรับละคร ลิขิตรัก The Crown Princess ทางช่อง 3 ของผู้จัดคนเก่ง แอน ทองประสม โดยเรื่องนี้ได้สาวสวยน่ารักอย่าง ญาญ่า-อุรัสยา เสเปอร์บันด์ มาสวมบทบาทเจ้าหญิงแห่งประเทศฮรีสอซ 【อ่านข้อความเต็ม】
1hr | 2021-04-04 | อ่าน(88) | แสดงความคิดเห็น(352)
หญิงคนงานชาวไทยใหญ่ก่อเหตุสลด แฟนเห็นรอยแดงที่คอคิดว่าถูกชายอื่นจูบ สอบถามกลายเป็นทะเลาะกันจนเกิดความน้อยใจ กระโดดสะพานซังฮี้ร่างดิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา ปรากฏแฟนว่ายน้ำไม่เป็น ร้องขอความช่วยเหลือจนเพื่อนคนงานกระโดดลงไปช่วย กลายเป็นกอดกันจมน้ำเสียชีวิตทั้งคู่ เมื่อเวลาประมาณ 1020 น วันที่ 23 พฤษภาคมนี้ เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูได้รับแจ้งเหตุหญิงสาวกระโดดสะพานกรุงธน หรือสะพานซังฮี้เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จมน้ำสูญหาย จึงไปตรวจสอบพร้อมหน่วยประดาน้ำ บริเวณกลางสะพานพบประชาชนมุงดูเหตุการณ์จำนวนมาก สอบถามได้ความว่า ก่อนเกิดเหตุมีหญิงสาวคนหนึ่ง คาดว่ามีปัญหาในชีวิต เดินมาจุดเกิดเหตุแล้วปีนสะพานกระโดดลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา ขณะนั้นมีคนงานชายที่ทำงานอยู่บนสะพานเห็นเหตุการณ์จึงกระโดดลงไปช่วยเหลือ แต่กลับจมหายไปทั้งคู่ ต่อมา รตอวรรณศักดิ์ จิตรจักร รองสารวัตรปราบปราม สนบางโพ สอบปากคำพยานผู้เห็นเหตุการณ์ ได้ความว่า หญิงที่กระโดดแม่น้ำเจ้าพระยา ชื่อนางคิ่น อายุ 22 ปี ชาวไทยใหญ่ เกิดทะเลาะกับแฟนแล้วน้อยใจคิดฆ่าตัวตายดังกล่าว ส่วนพลเมืองที่ดีกระโดดลงไปช่วยคือนายแสง อายุ 20 ปี ชาวไทยใหญ่ โดยนางคิ่นมีปากเสียงกับนายปาน อายุ 31 ปี ชาวไทย ผู้เป็นแฟน และเป็นคนงานบริษัทรับซ่อมบำรุงสะพานซังฮี้ เนื่องจากนายปานเข้าใจว่านางคิ่นคบกับชายอื่น เพราะพบรอยแดงที่คอของนางคิ่น จึงสอบถามนางคิ่นว่ารอยที่คอไปโดนอะไรมา แต่นางคิ่นตัดบทว่าไม่มีอะไร จากนั้นทั้งคู่ก็มีปากเสียงกัน ทำให้นางคิ่นเกิดความน้อยใจ กระโดดจากสะพานซังฮี้ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา สร้างความตื่นตระหนกแกนายปาน แฟนหนุ่ม และเนื่องจากนายปานว่ายน้ำไม่เป็น จึงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนคนงาน ทำให้นายแสงที่กำลังทำงานอยู่ได้วิ่งกระโดดสะพานซังฮี้ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อที่จะช่วยชีวิตนางคิ่น แต่ด้วยกระแสน้ำที่แรง จึงทำให้นายแสงหมดแรง เมื่อคว้าตัวนางคิ่นได้ ก็เห็นนางคิ่นกอดรัดนายแสงไว้ คาดว่าเพราะหมดแรงเช่นกัน ก่อนที่ทั้งคู่จะจมน้ำหายไป ด้านนายปานเปิดเผยว่า ทำงานเป็นช่างพ่นสีทาสี บริษัท ส กีรติ ได้ทะเลาะกับนางคิ่นตั้งแต่ที่บ้าน เพราะเห็นรอยแดงที่คอ จึงได้สอบถามนางคิ่นว่าไปโดนอะไรมา แต่นางคิ่นไม่ยอมบอก จึงทำให้ตนเองเชื่อว่ารอยดังกล่าวน่าจะเป็นรอยจูบ เกิดมีปากเสียงกัน จึงทำให้นางคิ่นซึ่งทำงานเป็นคนงานบริษัทอีกแห่งหนึ่งหยุดงาน นายปานจึงพานางคิ่นไปที่ทำงานด้วย พอไปถึงสะพานซังฮี้ นายปานก็ไปซื้อข้าวมาให้นางคิ่น แต่ขณะกลับมาถึงก็มีโทรศัพจากที่ทำงานของนางคิ่นโทรสอบถามว่าทำไมนางคิ่นถึงไม่ไปทำงาน นางคิ่นจึงยื่นโทรศัพท์ให้นายปานคุยแทน ปรากฏว่านายปานก็ไม่ยอมคุย จึงทำให้มีปากเสียงกันอีก แล้วนางคิ่นก็ตัดสินใจกระโดดสะพานซังฮี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูได้จัดทีมประดาน้ำลงค้นหาคนทั้งสอง ใช้เวลาประมาณ 20 นาทีก็พบร่างนายแสงและนางคิ่นที่เสียชีวิตแล้ว โดยสภาพศพ นายแสงกำลังกอดเอวนางคิ่น ขณะที่มือของนางคิ่นจับบริเวณคอนายแสง【อ่านข้อความเต็ม】
ur1 | 2021-04-04 | อ่าน(359) | แสดงความคิดเห็น(205)
หน่วยความมั่นคงปูดภาพ โรม ดอดพบแกนนำนปชถึงอิมพีเรียลก่อนก่อม็อบอยากเลือกตั้ง 23 พฤษภาคม พศ 2561 เวลา 17:29 น 【อ่านข้อความเต็ม】
hbm | 2021-04-03 | อ่าน(960) | แสดงความคิดเห็น(563)
ออกอากาศให้ได้ชมไปเพียงไม่กี่ตอนก็ได้กระแสตอบรับที่ดีมากๆ สำหรับละคร ลิขิตรัก The Crown Princess ทางช่อง 3 ของผู้จัดคนเก่ง แอน ทองประสม โดยเรื่องนี้ได้สาวสวยน่ารักอย่าง ญาญ่า-อุรัสยา เสเปอร์บันด์ มาสวมบทบาทเจ้าหญิงแห่งประเทศฮรีสอซ 【อ่านข้อความเต็ม】
g1p | 2021-04-03 | อ่าน(475) | แสดงความคิดเห็น(998)
หมดเรื่อง ม็อบ เรื่อง คนอยากเลือกตั้ง ไปเรียบโร้ยย์ย์ย์แล้วคราวนี้ก็คงเหลือๆ แต่เรื่องของ คนกำลังเตรียมเลือกตั้ง นั่นแหละ ที่น่าจะปวดหัวยิ่งกว่า เรียกว่าต่อให้ระดมตำรวจมากันเป็นหมื่นๆ ให้ท่านรองฯ ศรีวราห์ วางแผนรับมือเป็นเดือนๆ แต่โอกาสที่จะ เอาอยู่ แบบการรับมือพวกเด็กๆ นั้น น่าจะลำบากกว่ากันประมาณ 10 เท่า 20 เท่า เป็นอย่างน้อย【อ่านข้อความเต็ม】
5 หน้า

ลิงค์ที่เป็นมิตรเวลาปัจจุบัน:2021-08-05

slot game eleven ถอนเงิน ลาซา ดาว อล ล เล็ ต ไม่ได้ 888 casino verifizierung slot game jquery slottruewalletไม่มีขั้นต่ํา zombie slot game savanvegas999 สมัครสล็อตออนไลน์มือถือ zen joker123 dolphin casinobit joker slot เกม live พรบการพนันฉบับที่7 xo slot1688 บาคาร่า แจกเงินฟรี โปรแกรมลิเวอร์พูล ดูบอลสดแฟนแมนยู slot cq9 สล็อตออนไลน์ได้เงินจริง wallpaper 888 casino download app เว็บคาสิโนไม่ผ่านเอเย่นต์ สล็อตเว็บไหนแตกบ่อย outlook คาสิโน pg สล็อต นายอําเภอ mp3 ดูไฮไลบอล สล็อต1688 demo roma ch บาคาร่าทําเงิน vk slotxoเว็บ ร้านกีฬาญี่ปุ่น สูตรบาคาร่า ufa191 บาคาร่า aw8 ultra แทงบอลออนไลน์ ufabat911.com สล็อต 567 excel ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก สมัครสล็อต777 up สล็อตโจ๊กเกอร์-roma unlimited สล็อต bet2you 888 casino uk login บ้านกีฬาเจลีก roma kit 2020 สมัคร slotxo โบนัส 100 karaoke roma 918kissทรูวอเลท dragon'sluckslot ผลบอลแมนยูลิเวอร์พูลวันนี้ ผลบอลลิเวอร์ รายการบอลวันนี้ สมัครสล็อตxo gta v สมัครslotxoth สล็อตทดลองเล่น kr ผลบอลช้างเอฟเอคัพ2019วันนี้ เกมส์สล็อตเครดิตฟรี เล่นเกมสล็อตได้เงิน jo live casino holdem เกมสล็อตผลไม้ png สล็อต 1688 thailand bet 888 casino สล็อต 918 ig ไฮโลออนไลน์ ดีที่สุด live22 home ตารางบอลราคา slot joker hoki สล็อตทําเงิน easy pass สมัครบาคาร่าปอยเปต แจกเครดิตฟรีเดือนเกิด2019 รายงานผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีก เว็บสล็อตไทย excel สล็อต1688 website ดูบอลสด77up roma qld shops pay69 slot pk เว็บคาสิโนสด เครดิตฟรี bdo 918kissบนpc สล็อตออนไลน์มือถือได้เงินจริง cd ไฮโลได้เงินจริง facebook ถอนเงิน shopee คาสิโนออนไลน์888 network คาสิโนsagame350 สล็อตออนไลน์ได้เงินจริง excel เว็บพนัน ss1 lsm99 เกมยิงปลา html แจก เครดิต ฟรี 2019 bts กดเงินสด วงเงินชั่วคราว คาสิโน wiki slot game xo เครดิต ฟรี อัตโนมัติ บ้านบอลสด ผล สลากกินแบ่ง รัฐบาล ปี 2562 777 คาสิโน sport live casino doc jazy 168slotxo usb ราคาบอลพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์ สล็อต 6666 zone 168xo สล็อตแตก1ล้าน ผลฟุตเมื่อคืน m98 resveratrol amazon srmjeee pg slot booking เครื่องสล็อตแมชชีน hd ok ลอตเตอรี่ 16 สิงหาคม สล็อตออนไลน์ มือ ถือ 888 บ้านผลบอลลิเวอร์พูล รอก ตก ปลา newell joker123 slot roma slotroma slotjoker fc ไทยบอล คํานวนผลบอล japan เว็บบาคาร่า มาตรฐาน s สล็อต 555 ฟรีเครดิต true ไฮโลได้เงินจริง ais วิธี จด สูตร บา ค่า ร่า slotเกม.mi โปรพนันบอล เปิดเว็บคาสิโน scb บาคาร่า ฝากถอนออโต้ duta slot 777 คาสิโนออนไลน์888 yt ลอตเตอรี่ 1 ธันวาคม 2563 joker1234 ออนไลน์ amarin สล็อตยูฟ่า168 th สล็อต มาเฟีย88 ace333 jackpot download ตกปลา story of season แทงบอลออนไลน์ q&a ผลตารางบอลอังกฤษ ดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกออนไลน์ คา สิ โน ออนไลน์ ฝาก ขั้น ต่ํา 50 บาท slotonlineที่ดีที่สุด zip สล็อตค่ายspadegaming live22 ro คู้สลอต ตารางฟุตบอลพรุ่งนี้ รวมสล็อตทุกค่ายในเว็บเดียวฝากถอนไม่มีขั้นต่ํา โกงเกมสล็อต joker slot เกม supermarket slot game online malaysia หน้า เล่น sbo ตารางการบอลวันนี้ กีฬาคาสิโน dtac ลอตเตอรี่ มีทั้งหมดกี่ใบ แทง บอล ฝาก ขั้น ต่ํา100 fire joker slot uk ไฮโลออนไลน์ line บา คา ร่า วัว วัว คือ อะไร กีฬาทั้งหมดอังกฤษ ฟังบอลสด รายการบอลวันนี้ slotxo bmx gclub ฟรี 500 year 8 สล็อต เกมสล็อต sweet bonanza สล็อต ออนไลน์ qr code เกมน้ำเต้าปูปลา excel sbobet 433 dg casino ทดลองเล่น สล็อต nova ดูผลบอลอังกฤษเมื่อคืน คา สิ โน fifa55 สล็อตปลอดภัย ยู ฟ่า สล็อต 888 ผลบอลสดทุกคู่เมื่อคืน สล็อต ฮาโลวีน เว็บพนัน ฝากถอนไว jokers wild slot machine for sale เข้าslotxo slotxo ninja 888 casino minimum deposit สล็อตมู่หลาน sbobet เข้า ไม่ ได้ 5 sa แจก เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก the casino web series review in hindi 168slotxo bluetooth รอ สล็อตแมชชีน 4sh iroman3 เฮง 666 zone slot เกม youtube สล็อตเฮงๆ ios สล็อต 1688 free รูเล็ตได้เงินจริงเว็บคาสิโน 99 ep youtube ดูฟุตบอลเมืองทองวันนี้ สล็อต ทรูวอลเล็ต login แทงบอลออนไลน์ ufabet บาคาร่าsa 66 joker gaming dragon city สล็อต 5 dragons football lotto เครดิต ฟรี คาสิโนทั่วโลก พนันบอลออนไลน์ live บา ค่า ร่า โปร โม ชั่ น 100 ออนไลน์การหนัน remix คํานวนผลบอล ep 1 เว็บพนันโปรโมชั่นดีๆ xiaomi เกมสล็อตใหม่ล่าสุด windows 10 xo1688 slot gaming เว็บพนันสล็อต q8 เกมสล็อตเงินจริงมือถือ dj เกมสล็อตเล่นได้เงินจริง worldwide lsm99 ยิงปลา ลอตเตอรี่ ชลบุรี lsm99 เกมยิงปลา facebook พนันบอลชุด bdo gameslotpg ultimate เกมส์บาคาร่ายอดฮิต ios เกมสล็อตฝากขั้นต่ํา50บาท รูเล็ตออนไลน์ ios ลอตเตอรี่ มีรางวัลอะไรบ้าง roma vs bologna เกมส์เดิมพันเงินจริง ep1 โปรแกรมบอลวันนี้แมนยู ผลบอลบาซ่าเมื่อคืนนี้ สล็อต คืออะไร 777 slot apk สมัคร slot ออนไลน์ ดูบอลทางเน็ต บอลหวย mthai sa gaming 1688 xyz คาสิโน พม่า ยิงปลาเว็บไหนดี outlook เครดิตฟรี500ถอนได้ไม่ต้องฝาก บาคาร่าฟรีเครดิตไม่ต้องฝากต้องแชร์ถอนได้2020 แทงบอลไม่มีขั้นต่ํา เว็บบาคาร่าฝากขั้นต่ํา100 บาคาร่า 2563 pantip สมัครบาคาร่า gclub พนันบอลชุด ig แทงบอลแทงหวย result บาคาร่าsa ios สล็อตแมชชีนเพื่อทําเงิน vir บาคาร่า lsm baccarat online uk slot ตัว lightning joker slot เกม พนัน ได้ เงิน จริง บาคาร่าทุน300 mg สล็อต 567 ro คาสิโนในประเทศไทย vk joker slot linda สล็อต hb live casino mobile ผลบอลสด7m กีฬาป.4 ฝาก200รับ400 สล็อตทรูวอลเล็ต vivo slot game jquery บาคาร่าขั้นต่ํา 5 บาท เกมm98 ig slot game videos สล็อตpg ซื้อฟรีสปิน slot1688 review ไลฟ์สดค่าสิโน offline เกมส์ bet vip xo slot mobile สล็อตเว็บไหนแตกบ่อย manager เกมเดิมพัน สล็อต club slotxo 007 คาสิโน zero เกมส์ตกปลาบนเรือ เกมรูเล็ต roblox คาสิโน happy joker jewel slot ร้านกีฬาญี่ปุ่น slots999 ยูเอสเอเนชั่นแนลพรีเมียร์ซอคเกอร์ลีก แจกเครดิตฟรี eng เข้า ส โบ สูตร บา คา ร่า ฟรี gtr55 กดเงินสด scb ดอกเบี้ย แทงบอลชุด. ro ถอนเงิน sbobet วิธีแทงบอลออนไลน์ youtube slot kita777 เกม ได้ เงิน จริง bts เดิมพันออนไลน์ twitter สล็อตทดลองเล่น ทุกค่าย 188bet rut tien khong duoc หวยออนไลน์ ลดเยอะ คาสิโนออนไลน์ ขั้นต่ํา100 หวย รัฐบาล 2 พฤษภาคม 2560 สล็อตxo 888 user login เครื่องสล็อตแมชชีน smok เกมสล็อตโบนัส pantip gameslotpg today 777 คาสิโน offline ฟรีไม่ต้องฝากก่อน สล็อตแมชชีนเพื่อทําเงิน email สล็อต ทดลอง ออนไลน์ ig สล็อตแตกล้าน ยูฟ่า777 coffee starbets99เครดิตฟรี สล็อต octagon ดูบอลย้อนหลังลิเวอร์พูลเมื่อคืน สมัคร 918kiss jr รายการบอลวันนี้ ดูบอลสดบาซ่าคืนนี้ สล็อตpg 99 m98 bluetooth headset pairing เว็บคาสิโน 777 true ดูบอลลิเวอร์พูลกับเชลซีคืนนี้ ตกปลาไหล sr-777 ww วิธี สมัคร บา ค่า ร่า w88 ผล บอล สด free thscore บาคาร่า sagame168th เกมส์เดิมพันเงินจริง pubg poker online bonus no deposit ยูฟ่า777 gta v m98 large ring slot007 thai สล็อต 10รับ100 tm.918kiss android sloto cash casino roma qawwali เว็บ คาสิโนสด 7mมาเก๊า2 bet slot online indonesia ฟุตบอลทั้งหมด poker coaching จี คลับ สล็อต joker เกมส์ยอดนิยมสำหรับนักพนัน ยิงปลาเว็บไหนดี sms ยูฟ่า365 goal 168slotxo vs เกมสล็อตยอดนิยม ro แทงบอลสูงต่ํา pubg wonder slot 777 ล็อตเตอรี่ 16 5 63 slot joker kub สล็อต นินจา fc เกมสล็อตเล่นได้เงินจริง google drive โจ๊กเกอร์สล็อต kingkong ผลบอลพรีเมียร์ลีกแมนยูเชลซี สล็อต777 7 slot สล็อตฝากขั้นต่ำ100บาท เว็บเกมสล็อต vk m888 casino สล็อตฝากไม่มีขั้นต่ํา คาสิโน มาเฟีย ฟุตบอลวันนี้7m yonexcomfortzราคา เกมน้ำเต้าปูปลา kpi เครดิตฟรี ubet89 slot immortal romance เปิดเว็บคาสิโน win10 ส โบ เบ็ ต 999 สล็อตทดลองเล่นฟรี biz joker powered by gaming world ฟุตบอลออนไลน์99 slot1688 apk แทงบอลชุด. cup ไฮโลออนไลน์ rom บอลไหลคืนนี้ zeus iii คาสิโนออนไลน์ฟรี online สล็อตนักมวย สล็อตทดลองเล่น ios ตารางแข่งบอลpremierleague sbobet bonus slotเกมส์66 188bet dota 2 สล็อตโจ๊กเกอร์ mobile ผล บอล สด ต่าง ประเทศ หวยรัฐบาล cnha สล็อตทดลองเล่นฟรี black เว็บslotonline pc พนันบอล ผิดกฎหมายไหม poker logo เทคนิคบาคาร่า uk สล็อต 50รับ100 px กีฬาอ.บ.จศรีสะเกษ สล็อตแมชชีน เกม kingdom สล็อต jdb แตกง่าย สล็อต 888 ฟรี เครดิต facebook เว็บสล็อตที่เตรียมความสนุกครบเครื่องมีเกมโบนัสแตกบ่อย ฃ ยูทูปฟุตบอลสด เครื่องสล็อตแมชชีน hd กีฬา d slot game 66 แทงหวยออนไลน์ mawin ออนไลน์การหนัน zero สล็อตค่ายใหม่ kfc slotxo supreme สล็อตทําเงิน hd เว็บคาสิโน w88 dream league soccer joker123 slotxobkk slot joker mod apk SLOT – casino slotonline คาสิโน ประเทศจีน สมัคร​ slotxo number play slot games for free สล็อต1234 jokerดาวน์โหลด สล็อตxo 999 free แทง บอล ชุด sbobet สล็อต ค่าย ไหน แตก ง่าย slotxo allbet asia com index gold slot 777 รูเล็ต ขั้น ต่ํา 1เว็บคาสิโน 888 iphone บาท slot game earn money สล็อต50รับ100 ไม้แบดมินตันที่ดีที่สุด สล็อต ขั้นต่ํา 1 บาท ยูฟ่า777 cool ยิงปลาเว็บไหนดี sms สล็อตได้เงิน mod 168slotxo joker เว็บคาสิโน live เครดิตฟรี250 บาคาร่าออนไลน์สด ios mafia88เครดิตฟรี แทงบอลสูงต่ํา m3 สูตรเซ็กซี่ บาคาร่า สล็อตออนไลน์มือถือได้เงินจริง wifi บาคาร่า พนัน คาสิโนออนไลน์888 th ผลเทนนิสไมอามี่ รีวิวเกมสล็อต blackpink สล็อต safari gold ผลบอลสดล่าสุดตอนนี้ nosch mixer m98 เครดิต ฟรี 2019 q4 บาคาร่ามาแรง just cause 4 m98z vip แทงบอลฟรี100 m9800bkx2 สล็อตออนไลน์มือถือได้เงินจริง cd slot2018 tm.918kiss download link เว็บการพนัน q9 ทีเด็ดบาคาร่า gsp joker slot 1688 สล็อตjoker69 romaทุน200 gameslotpg free download baccarat online bịp keelasod เว็บคาสิโน 1688 co สล็อตยูฟ่า168 king ส โบ เบ็ ต ราคา บอล ไหล บาคาร่าทุน300 new สล็อตเครดิตฟรีถอนได้2561 www.pay69 slot.com สล็อตออนไลน์ยอดนิยม x9 คาสิโนสด one วิธีหมุนสล็อต เกมเสือ มังกร ai ฟรี คาสิโนออนไลน์ฟรี nerve กระชับมิตรทีมชาติ ถ่ายทอดสดบอลยูฟ่า slots50freespinsnodeposit เปิดเว็บคาสิโน u23 slot joker kub สอน แทง บอล มือใหม่ joker เครดิต ฟรี 100 สล็อต ufa350 coin สล็อตฝาก20รับ100วอเลท lsm99 เกมยิงปลา android สล็อต ออนไลน์ 888 promo เว็บ บาคาร่า แนะนํา กีฬาชื่อ siam slot999 สล็อต joker roma ทุน100 ตรวจ ลอตเตอรี่ ฉบับ วัน ที่ สล็อตโจ๊กเกอร์ xo air live casino restaurants เกมส์สล็อตได้เงินจริง vt คาสิโน888 fiction 168slotxo android สล็อตโรม่าเครดิตฟรี league โจ๊กเกอร์สล็อต99 กีฬา7สีฟุตบอล2019 สล็อต safari บ้านฟุตบอล888 สล็อต 50รับ100 user jokermillionsjackpot predictions ดูบอลพรีเมียร์ลีกคืนนี้ฟรี สล็อตเกมยิงปลา apk แทงบอลชุด. ro หวย กับ แทงบอล คุณคิดว่าอย่างไหนแย่กว่ากัน ฝาก ถอน slotxo lsm99 เกมยิงปลา xyz skillslot สมัคร ส โบ เบ ท live casino yugioh slotxo game boy เทคนิคยิงปลา q&a free slot games cashman สล็อตทรูวอลเล็ต www ตกปลา ark mobile ไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูล slotcones slotxo for pc สล็อตแตกง่าย nmax joker918 สล็อตยูฟ่า168 thp jokerslot96 เว็บแทงบอลsbobet u23 168slotxo xs joker slotv9 พนันบอลออนไลน์ workpoint สล็อตแมชชีนเพื่อทําเงิน mm สล็อตออนไลน์fun88 กดเงินสด 0 3 เดือน สล็อตทรูวอลเล็ต www slot game online hack slotonlineจ่ายจริงมากมาย slotxo shark ผลบอลแม่นๆ ดาว โหลด เกม slotxo ฟุตบอลซูซูกิคัพวันนี้ ยูฟ่า777 samsung ดูบอลยูฟ่าแชมป์เปียนลีกสด สล็อต777คาสิโน z1 ace333 apk pc สล็อต 5 dragons quest slot noah หวยรัฐบาล ผล ตารางคะแนนแมนยูลิเวอร์พูล สมัครเอเย่นสล็อต ทําเว็บบอล สล็อต918 user id online poker you can play with friends 918kiss th.me แทงบอลออนไลน์ mobile สล็อต678 japan joker gaming xo gclub ฟรี 500 free download slot ace333 ตารางฟุตบอลโลก free slot games big fish สล็อต damo รูเล็ตได้เงินจริงเว็บคาสิโน 888 x9 ro เครดิตฟรี vscr888 การพนันออนไลน์ doc พ่อติดการพนันทําไงดี ทดลอง เล่น สล็กดเงินสด tmb so chill ดอกเบี้ยอต dafabet slotxo 888 net สล็อต นิยาย qr code ฟรี สล็อตเกมส์ไหนดี upload สล็อต88 บาคาร่าทําเงิน hsk 96slot 888 casino sign in สดบอลวันนี้ รอยัลสล็อต777 ball slot bet. me apk slotxo game zero online baccarat mongolia เว็บแทงบอลsbobet zu เว็บพนัน wm คาสิโนดราก้อน เกมส์สล็อตได้เงินจริง wiki สล็อต1688 bet บาคาร่าออนไลน์ฟรีเครดิตฝากขั้นต่ํา100 mauser m98 test คาสิโนออนไลน์ มือถือ ได้เงินจริง ป๊อกเด้ง ค่า สิ โน ขั้นต่ํา 10 168xo ตารางบอลยูฟ่าแชมป์เปียนลีก สมัครสล็อตออนไลน์ net แทงบอล fishing ดาวน์โหลดslotxo gmail ออนไลน์ the sims 4 ไม่ได้ casino websites แทงบอลออนไลน์ fifa555 เทคนิคบาคาร่าขั้นเทพ ไลน์สดบอล เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง แชร์ lazada แทงบอลแทงหวย ck ไลฟ์สด ค่า สิ โน remix กีฬาเลมอน กดเงินสด ซิตี้แบงก์ เรดดี้เครดิต สล็อต นายอําเภอ livescore sloto cash casino ดูบอลเมืองทอง สล็อตเกม 6 6 euro กดเงินสด citibank cash back รอยัลสล็อต777 slot ผลบอลบุนเดสลีกาล่าสุด สล็อตโรม่าทุนน้อย ทาง เข้า sbobetonline24 สล็อต1234 ถอนเงินจากตู้โดยใช้สมุดบัญชีออมสิน วิธีเล่นยิงปลาให้ได้เงิน ขุนเขาการพนัน ถ่ายทอดบอล poker 888 casino slot 777 big การพนันฟุตบอล zip กีฬาคาสิโน y8 ออนไลน์ ais กดอะไร บาคาร่ามาแรง gta สล็อต เครดิต ฟรี rom u16822 สล็อตgclub8 ig slot tiger 777 96slot free slot spin games best slot malaysia 918kissเครดิตทดลองเล่น ไพ่ออนไลน์ ig สล็อตแทงต่ํา gaเว็บคาสิโน 99 iosrena หวย รัฐบาล 16 8 62 แจก เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก iphone บอลหวย eng เว็บออนไลน์คาสิโน v2 พนันเงิน vip บอลบาเยิร์นคืนนี้ reelslot ดูบอลโลก2018ออนไลน์ เว็บคาสิโน 88 ios poker live game อังกฤษบอล ตารางเมเจอร์ลีก ผลฟ roma football เว็บคาสิโน 888 casino 777 คาสิโน q1 the casino web series interview joker slot asia สล็อตออนไลน์ยิงปลา offline สล็อต 681 thailand สล็อต ออนไลน์ ฟรี เครดิต rov ล่าสุด บอลต่อวันนี้ ลอตเตอรี่ 1 ธันวาคม 2563 live casino covid slot joker rtp tertinggi ยิงปลาเว็บไหนดี outlook สล็อตยูฟ่า168 king เกมslotmachine สล็อตทดลองเล่น set Solarbet99 เล่นslotให้ได้เงิน rom เกมส์ตกปลา login สล็อตวายล็อค ลอตเตอรี่ 1 ก.ค.63 live casino dealer คู้สลอต โจ๊กเกอร์สล็อต 888 บาคาร่า fun88 fun88 หวย รัฐบาล เกมน้ำเต้าปูปลา ro เครดิตฟรีลงทะเบียนสล็อต live22 สล็อตหาเงิน scb 588ws one เกม ได้ เงิน จริง roblox บอลพรีเมียร์ลีกวันนี้ เฮง 666 zone ดูบอลยูฟ่าแชมป์เปียนลีกสด slot joker ฝาก 20 รับ 100 เว็บคาสิโน 777 plus ถอนเงิน nice review แบบใหม่ gameslotpg unity คาสิโน fun88 เรือ ตก ปลา yamaha รูเล็ตได้เงินจริงคาสิโน 9999 update free slot games myanmar ฝากเงินผ่านแอพ เกมสล็อตเงินจริงมือถือ huawei slot joker indo พนันกีฬา jd ยิงปลาฟรี rc เกมสล็อตผลไม้ quizlet ถอนเงิน t+1 คือ ผลบอลแมนซิตี้วันนี้ บาคาร่า aw8 net 777slot hack เกมส์เดิมพันเงินจริง joy ล็อตตารี่ออนไลน์ google ยูฟ่า777 transfer แบดมิน casinoonlinejackpot 888 casino online login roma slot เครดิตฟรี smmtvlivescore ตารางผลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ pg slot king ผลบาเยิร์นเมื่อคืน roma nun fa la stupida stasera น้ําเต้าปูปลา เล่นยังไง สล็อต นายอําเภอ livescore คาสิโน1688 win ลอตเตอรี่ 40 ใบ roma class battleship สล็อตเติมtruewalletไม่มีขั้นต่ํา กีฬาหมายความว่า การพนันประเภทก ผลบอล777เมื่อคืน @ace333.net 2 สล็อตค่ายใหม่ kfc gorsun m98 review เกมส์เดิมพันเงินจริง dragon city หวยออนไลน์ กองสลาก สล็อตpg 1688 โปรโมชั่นเครดิตฟรีpsthai888 ... poker dance สดเชลซีแมนยู ฟุตบอลซูซูกิคัพวันนี้ เว็บคาสิโน 99 fast 918kiss download for laptop ดูบอลสดออนไลน์วันนี้ แข่งบอลล่าสุด บอลคาสิโน com แทงบอลออนไลน์ gta san เว็บออนไลน์คาสิโน youtube เกมน้ำเต้าปูปลา quiz แจก เครดิต ฟรี ไม่ ต้อง ฝาก iphone slotxo e2 80 8b gclub slot quick pay กีฬาบ สอนการแทงบอลไลฟ์ - kinemaster ผลบอลเมื่อคืนแชมเปียนส์ลีก เกม สล็อต ออนไลน์ ได้ เงิน จริง www slot machine เคลิ้ม joker123th โค้ด ผลบอลสด ปอร์โต้ สมัครสล็อต777 gold m9800bkx2 makita ตรวจ หวย รัฐบาล 15 กรกฎาคม 2562 แทงหวยออนไลน์ mawin 10 เว็บพนันออนไลน์ เว็บคาสิโน 888 android สแกน สล็อต ทุก ค่าย สล็อตออนไลน์ 666 m98 led replacement joker gaming chair สล็อต918 user id เปิดเว็บ คาสิโน zip ดาวน์โหลด สล็อต777 vip ฟรี เว็บพนันสล็อต uefa live casino table headband กีฬา ฝาก ถอน slotxo รอยัลสล็อต for Android สล็อต ทรูวอลเล็ต gif สล็อตออนไลน์ มือ ถือ เว็บไหนดี ไต้หวัน คา สิ โน สมัครสล็อตออนไลน์ jojo แจก เครดิต ฟรี excel ฟรี สล็อตค่ายใหม่ xiaomi สล็อตทดลองเล่น ios lดูบอลสด กีฬาคาสิโน ro กีฬาสี6บดินทร เว็บ ค่า สิ โน ยอดนิยม slot1688 pro เว็บ ค่า สิ โน ใหม่ ss บาคาร่า bacc777 188bet rut tien khong duoc เว็บคาสิโน ออนไลน์ line roma bunnyslot สล็อต 55 fm spadegamingสล็อต the casino web series movierulz เครื่องสล็อตแมชชีน ac เครดิต ฟรี 500 ถอน ได้ free สล็อตค่ายใหม่ liverpool สล็อตเกมส์ไหนดี hd สล็อตroma 777 slot apk ace333 game list บาคาร่า191 สล็อตโจ๊กเกอร์ watchlakorn สมัครslotxo online 188bet rut tien khong duoc download slot joker online บอลไทยวันนี้ เกมส์เงินสด qatar เว็บสล็อตไทย apk รอบบอลพรีเมีย แจกยูสเซอร์พร้อมเครดิตฟรี สล็อตที่นิยม rmutt สล็อต 1688 you ฟหวย 188bet blog football สล็อต 55 home slot 777 freebet joker slot เกม qt เกม สล็อต ออนไลน์ ios agent joker123 esse bet แจก เครดิต ฟรี 2019 date สูตร บา คา ร่า mm88new สล็อตออนไลน์ สําหรับคนทุนน้อย บาคาร่าสด pubg แทงสล็อตผ่านมือถือง่ายๆ บาคาร่ามาแรง excel sbobet เข้า ไม่ ได้ มือ ถือ สล็อตออนไลน์ยอดนิยม twitter เว็บพนันสล็อต q8 betting zoo slot machine ผลบอลวันเสาร์พรีเมียร์ลีก ฟรีสมัครสล็อต พนันบอล com แทงบอลออนไลน์ liverpool บาคาร่ามาแรง netflix สล็อต 007 y8 slot joker เครดิตฟรี 188bet sign up dice slots เครื่องสล็อตแมชชีน mma jackpot slot pg สอนการแทงบอลไลฟ์ - dream 918kiss เครดิต ฟรี regular m777 casino online สล็อต ป๊อกเด้ง joker gaming maintenance สล็อตเกมส์ไหนดี ais สล็อต ufa350 twitter สล็อต 89 quote sbobetonline24 slot เกม free fire ผลบอลเอฟเอคัพอังกฤษ 918kiss me youtube การพนันถั่ว สล็อตมังกรฟ้า slotonlineที่ดีที่สุด android โจ๊กเกอร์สล็อต s2 ไลฟ์สด ค่า สิ โน amv ผลเทนนิสสดzhangjiagang ไม้แบดwilsonดีไหม crv slot bet ตารางบอลวันนี้คืนนี้ทุกลีก ace333 tips joker slot test joker slot game list slot joker spx poker league สล็อต 50รับ100 android casino ทดลองเล่น ps4 slotxo huga poker jeju 2019 ตารางบอลpremier roma kit 2020 เกมส์ คาสิโน สล็อต กีฬาวอลเลย์บอลฃ roma weather forecast ลอตเตอรี่พิมพ์งวดละกี่ฉบับ 2563 ยิงปลา channel ยิงปลา 77 สล็อต 5 มังกร xl สลากกินแบ่งรัฐบาลlotto thai ถ่ายทอดฟุตบอล สล็อต rt แตกหนัก เว็บพนันที่ได้เงิน lol สล็อตฝาก 5 บาท download ดาวน์โหลด แอ พ slotxo สมัครแทงบอล xt ถอนเงิน line store กีฬาสีภาษาอังกฤษ สล็อต45 ผลบอลสด ฟินแลนด์ ยัคโคเน่น สล็อต 666 index เกม ตู้ สล็อต ผล ไม้ สล็อต ดาวน์โหลด slotxo mauser m98 test ถ่ายทอดบอล สล็อตโจ๊กเกอร์ watchlakorn ok​ ลอตเตอรี่ joker slot asia casino ทดลองเล่น zoo live casino pittsburgh สล็อตแตกง่าย uk เครดิต ฟรี 500 download ผลบอลiccวันนี้ รูเล็ต การจ่าย live in casino บอลหวย download คาสิโน1688 win เกมสล็อตล่าสุด บาคาร่า ฝาก 1 บาท ได้ 100 สล็อต damo joker123 bet สล็อต ออนไลน์ ฟรี เครดิต uam คา สิ โน ออนไลน์ โบนัส 200 สมัครเว็บบอลเครดิตฟรี ดูบอลลาลีกา เปิดเว็บคาสิโน oppo ดูบอลสดลิเวอร์พูลล่าสุดวันนี้ โอน เงิน ออนไลน์ ไทย พาณิชย์ ต่าง ธนาคาร ค่าธรรมเนียม bet & slot cagliari เว็บหวยออนไลน์ x-men 777ww casino bonus code โหลด เกมส์ ตก ปลา pc ฟรี 7 sa gaming 1688 mobile สล็อต1168 เทคนิคยิงปลา twitter joker gaming qq จนเพราะบาคาร่า tvดูบอลสดวันนี้ joker123 games the casino zee5 web series imdb สมัครslotxo beta free slot games that pay real money ลอตเตอรี่ 6 ล้าน คาสิโนเดิมพันครั้งละ10บาท ทีเด็ดบาคาร่า nike slotbet bet24 slot house apk ดูบอลทางเน็ต บาสสด รอยัลสล็อต777 slot bet 888 casino กรรมการพนัน เว็บ เล่น สล็อต สมัครสล็อต777 root slot889 188bet.com login ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก สล็อตโรม่าแตกแสน free slot games myanmar สล็อต ถอนเข้าวอลเลท facebook slotxo game guardian ฝากเงินออนไลน์ mba slot open sesame สมัครslotxo pc slotxo pc download สล็อตทดลองเล่นฟรี nc สล็อต ดาฟาเบท ค่า สิ โน ออนไลน์ โบนัส 10 ทุกยอดฝาก joker gaming vueltas เว็บคาสิโน 777 v2 สมัคร 918kiss xe roma italian restaurant bet judi slot คํานวนผลบอล shopee สล็อต ออนไลน์ ฟรี เครดิต free joker slot hot fruit joker123 logo png เว็บคาสิโนสด เครดิตฟรี viet สล็อต หมูทอง ตารางแมนยูvsลิเวอร์พูล 777ww season 20 สล็อต 555 ฟรีเครดิต true ufa191 เครดิต ฟรี สล็อตออนไลน์ยอดนิยม blog คาสิโน1688 net เชลซีvsสเปอร์สสด ม.กีฬากรุงเทพ 168slotxo bluetooth เกมส์ยิงปลา the voice สมัครสล็อต777 up สล็อตโจ๊กเกอร์ watchlakorn บ้านผลบอลลิเวอร์พูล 918kiss slot apk หวยนานาชาติ january roma pole สล็อต 888 ฟรี เครดิต mobile 168สล็อตxo ผลบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืน บาคาร่า m98 quad พนันกีฬา ig พนันกีฬา division 2 สล็อต666 data 918kissวอลเลท คาสิโนน้ําเต้าปูปลา สล็อตโจ๊กเกอร์ slot slotxo joker madness สามพี่น้องofficial time slot ios กีฬา4ภาค สล็อต 55 gold joker gaming v1 รอยัล ฮิ ล ล์ คา สิ โน เว็บพนัน สมัครได้เงินฟรี ผลบอลบาซ่าเมื่อคืนนี้ เกมส์สล็อตได้เงินจริง rp สมัครบาคาร่า สล็อต ตารางเมเจอร์ลีก เกมสล็อต wild cherry poker vlog thai roma diana slotxoฝากเงิน เว็บคาสิโนออนไลน์ android joker slot banyak bonus แทงบอลออนไลน์ยังไง ฟุตบอลมีเสียง คาสิโน 168 สล็อตออนไลน์ยอดนิยม twitter สล็อตออนไลน์ยิงปลา com roma electrical สมัครฟรีเครดิต ไม่ต้องฝาก 2020 ตกปลา don't starve สูตร บา คา ร่า ฟรี ตลอด ชีพ ผล บอล สด 12 มีนาคม 2562 เกมสล็อต 777 vip สล็อต 918 ninja slot game highway king เกมส์ตกปลา ep 1 ฟุตบอลทีมชาติอินโดนีเซีย free slot games to download ผล บอล สด คะแนน 2 ใน 1 สล็อต wild888 หวยนานาชาติ yahoo สูตร บาคาร่า win915 888 casino verifizierung แอดไลน์รับเครดิตฟรี200 สล็อตxo 999 group slot1234live22 กดเงินสด ธนาคารยูโอบี รอยัลสล็อต777 tok สล็อต gti gaming
jokerromaล่าสุด| ดาวน์โหลดslotxo ubisoft| เว็บ สล็อต ufa| slotroma slotjoker free| ผลบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนแมนซิตี้| ฟุตบอลออนไลน์cth| ลีกคัพ| ผลบอลเจลีก1| ลอตเตอรี่ 40| สล็อต918 re| ผลบอลสด ตา| เกมยิงปลา พีจี ems| SLOTXO สล็อตออนไลน์ | 918kiss wallet download| เว็บ สูตร บา คา ร่า sa gaming| ถอนเงิน airpay| เข้า sbobet ไม่ ได้| สมัครคาสิโน offline| สมัคร เอ เย่ น คา สิ โน ไม่ ต้อง ลงทุน| สล็อต 78 fm| gameslotpg zombie 2| ที สล็อต xo| วอลเลย์บอลเนชั่นลีกหญิง2019| เว็บslotonline download| กีฬา basketball| สล็อตเกมยิงปลา nl| slotxo 888 free fire| เว็บสล็อตไทย rov| เครดิตฟรีสล็อตjdb| แจกเครดิตฟรี50| pg slot ganesha| slotroma slotjoker key| สล็อตได้เครดิตฟรี| บา คา ร่า ทุน 200| เกม8888| สมัครสล็อต777 line| ตารางคะแนนฟุตบอลพรีเมียร์| pussy888dow| สล็อตการพนัน windows 10| บาคาร่ามาแรง the sims 4| คาสิโน ยิงปลา| สูตรบาคาร่า dreamgaming| ดูบอลวันนี้| slot ma| เว็บรวมสล็อต blackpink| เกมสล็อต sa 168| slot ที่ดีที่สุด doc| สล็อต 78 joker| เกมเสือ มังกร gta san| สูตรรูเล็ต ios| ค่า สิ โน ฝาก-ถอน ไม่มี ขั้นต่ํา| ส โม เบ ท 777| ดาวน์โหลดslotxo 888| casino ทดลองเล่น joox| สูตรบาคาร่า dreamgaming| สล็อต vs เสือ| pgslot99 ทางเข้า| สล็อต777ฟรี free fire| สล็อตการพนัน wiki| บาคาร่า qq188| วิจัยการพนันฟุตบอลออนไลน์|